top of page

Vår vei til en vellykket løsning og fornøyd kunde:

 

 

Kartlegging av behov

Hvilke krav ønsker du til drift av din forretning? Salg og betaling/fakturering er en del. Skal du benytte innkjøp og lagerstyring? Selger du "over disk" eller tar du bestilling på varer tjenester, hvordan er din arbeidsflyt? Hvilke rapportering ønsker/har du behov for?

 

Alt dette er viktige områder som bør kartlegges.

Beskrivelse av løsning

Etter en kartlegging er det viktig at løsning beskrives slik at forventninger til ferdig leveranse er lik hos både kunde og leverandør.

Forprosjekt

Etter at sluttkunde har valgt løsningen, anbefaler vi i de fleste tilfeller å gjennomføre et forprosjekt. Dette for å avstemme forventninger, koordinere tidsplan og tydliggjøre ansvar for å fremskaffe nødvendig informasjon (som f.eks. varelister, regnskapsinfo, leverandørinfo etc.)

Implementasjon

Nå skal systemet installeres. Infrastruktur må da være klar, som Nettverkstilgang, vi anbefaler kablet Ethernet med internett tilgang, nødvendig antall uttak ved kassepunkt. Fastmonterte 230V stikk i nødvendig antall ved hvert kassepunkt (normalt 4-6 uttak). Etc. Dette skal være kartlagt i forprosjekt.

Opplæring

Nå er ditt nye PCK system på plass og du skal selge dine varer og tjenester.

 

Selve salgs prosessen er så godt som selvforklarende i PCK. Viktig at minst 1 superbruker er utpekt og navngitt, dette er person(er) som skal være i stand til å lære opp og assistere andre/nye medarbeidere.

 

Superbruker vil også normalt være den som skal administrere, vedlikeholde og vidreutvikle PCK løsningen, den/de bør derfor ha en generelt god kunnskap om PC bruk.

 

 

Support
Dokumentasjon

Placeholder

Bruker støtte

Lurer du på noe?

Går noe galt!

bottom of page